• خرمشهر - شهرک صنعتی
  • info@behingoosht.com
  • 061-53240640
شرکت بهین گوشت حلال اروند
شرکت بهین گوشت حلال اروند
شرکت بهین گوشت حلال اروند با بکار گیری نیروی بومی و دانش ایرانی بزرگترین مجموعه کشتارگاهی جنوب غرب کشور را راه اندازی کرده است
دانش داخلی و نیروی کار بومی
دانش داخلی و نیروی کار بومی
مهمترین شعار شرکت بومی گرایی است

معرفی کشتارگاه

کشتارگاه صنعتی دام بهین گوشت حلال اروند در منطقه آزاد اروند با مساحت 10 هکتار بعنوان بزرگترین کشتارگاه صنعتی در استان خوزستان و جنوب غرب کشور در سال 96 راه اندازي و با ایجاد اشتغال بالغ بر 200 نفر مستقیم و 1000 نفر غیر ومستقیم در فاز اول آن شده است.
تولید داخلی

تولید داخلی

تجهیزات مدرن

تجهیزات مدرن

بهداشت غذا

بهداشت غذا

صنعت روز دنیا

صنعت روز دنیا

1
نیروی انسانی
1
پروژه در دست اجرا
1
سال تجربه کاری
1
پروژه انجام شده

شرکت بهین گوشت حلال اروند

شرکت بهین گوشت حلال اروند، شرکت بهین گوشت حلال اروند در سال ۱397 تأسیس شد

مقاله ها


فــرصـت هـــــاي تـجـــــــاري

موقعیت سوق الجیشـی خطوط حمل و نقل موجود جهت واردات دام و صادرات گوشت و فراورده هاي گوشتی وآلایشــی ، خط ریلی عبوري احداثی با فاصله اي کمتر از 100 متر از ورودي کشــتارگاه ، فرودگاه آبادان با فاصله اي کمتر از 20 کیلومتر ، بندر دریایی تخلیه دام با فاصله کمتر از 10 کیلومتر ،جاده زمینی با امکان صادرات به کشورهاي همجوار همچون عراق با کمتر از یکساعت مسافت.

پروانه و مدارک اخذ شده